صفحه پیش فرض Web Server


در صورتی که این صفحه را مشاهده می نمایید ، ممکن است یکی از موارد زیر رخ داده باشد :

  • سرویس میزبانی شما برروی این سرور قرار ندارد .  در اینصورت لطفا تنظیمات  DNS دامنه را بررسی کنید.
  • زمان هاست شما پایان یافته است .  در اینصورت وارد سایت رادکام ، بخش پورتال مشتریان شوید  و سفارش خود را  انتخاب کرده و برروی گزینه تمدید کلیک کنید.
  • دسترسی به سرویس شما به علت مصرف  بیش از حد منابع به صورت خودکار غیر فعال شده است. در اینصورت  وارد سایت رادکام ، بخش پورتال مشتریان شوید و از بخش سیستم تیکت ، تیکتی مبنی بر مشکل فوق ارسال نمایید.
توجه :  گزارش وضعیت  موارد فوق از طریق ایمیل به شما ارسال شده است و شما می توانید وارد بخش پورتال مشتریان رادکام شوید و بر مبنای ایمیل  های ارسالی ، سفارش خود را  تمدید کرده  و یا ارتقاء دهید.

Other Parallels Solutions

Parallels Desktop for Mac

Parallels Desktop® for Mac

Lets you run Windows on any Intel-based Mac without rebooting! The best solution for running Windows, Linux, or any of many other operating systems alongside OS X.

Learn More!
Parallels Workstation

Parallels® Workstation

Lets you run Windows, Linux and more side-by-side on a single PC without rebooting. The most powerful, stable, easiest-to-use, cost-effective desktop virtual PC solution available today.

Learn More!